تازه‌ها


رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه راضی به کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر نبودم، گفت: تاکید ما بر افزایش فرهنگ شورایی و ایجاد خرد جمعی در میان اعضا است. امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب اصلاح ماده ۶ قانون […]
مهدی نیک پی بیدرونی(کارشناس عمران) پیرو برگزاری کارگاه آموزشی گردشگری و اشارات فرماندار محترم شهرستان سیاهکل در خصوص مشکلات حضور سرمایه گذاران در شهر، نکات ذیل در خصوص برخی از مقدمات مورد نیاز جهت حضور سرمایه گذاران در حوزه شهری به ذهن می رسد. از وظایف اصلی شهرداری ها اجرای طرح های  عمرانی مصوب می […]
قسمت اول: ساختار شهرداریها بر اساس جمعیت ساختار سازمانی شهرداری ها بر حسب جمعیت و وسعت هر شهر تعیین میگردد و شهرداری در جایی که پنج هزار نفر جمعیت باشد تشکیل می گردد. وظایف شهرداری ها که در پنج گروه تقسیم شده است براساس ساختار سازمانی شهرداری ها به انجام وظیفه می پردازند ، مثلا ساختار […]
در گذشته شهرها به عنوان کانون های اجتماعات انسانی کارکردهای اداری، سیاسی و خدماتی داشته اند و از این منظر در اداره خود به نهادی برای اداره، بهسازی و عمران شهر و ارائه خدمات اولیه شهری از قبیل نظافت و …نیاز داشته اند؛ اما به مرور زمان و با تغییر شرایط اجتماعی و پیشرفت و […]
هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است که باعث تشخیص و تمییز یک شی، فرد و یا جامعه و .. از اشیاء، افراد، جوامع و… مشابه می گردد. این تشخیص و تمییز به معنای “تعیین کیفیت” مقوله مذکور نیز می باشد. با توجه به این تعریف؛ هویت شهری به بیان ساده به معنای وجه تشخیص و […]